Anasayfa / Nedir ?

Parafin Mumu

Parafin serisinden yüksek hidrokarbonlar karışımı Beyaz, yarı saydam bir katıdır... Daha Fazla


Navarin Savaşı

Osmanlı-Mısır donanmaları ile İngiliz-Fransız-Rus donanmaları arasında yapılan deniz savaşı (20 Ekim 1827) 1821'de başlayan Mora Ayaklanması, Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından 1825-1826 yıllarında bastırılmıştı... Daha Fazla


Sıkı Yönetim

Anayasanın saptadığı belirli koşulların gerçekleşmemesi hâlinde, temel hak ve hürriyetleri geçici bir süre için kısıtlayan ya da kullanılmalarını erteleyen ve güvenliği sağlamak amacıyla mülkî kolluk kuvvetleri yerine askerî koluk kuvvetlerini getiren olağanüstü yönetim biçimi Sıkıyönetime hangi hallerde ve koşullar altında başvurulacağı 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 122... Daha Fazla


Kavuştak

Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat ... Daha Fazla


Metropolitan Operası

ABD'nin önde gelen opera kuruluşlarından biri ve bu operanın temsillerinin verildiği bina Opera binası, 1883'te inşa edildi... Daha Fazla


Ak Tavşan

Orta Asya çöllerinde ve Sahra'da yaşayan küçük bir çöl faresi (Jaculus jaculus) Çok uzun olan arka ayakları üzerinde zıplayarak yürür... Daha Fazla