Anasayfa / Nedir ?

Koşuk

İslâmiyet'ten önceki Türk şiirinde aşk, doğa, yiğitlik gibi konularda yazılan hece ölçülü şiirlerin genel adı Kaç mısra olursa olsun, kendi başlarına bir bütün olan bu manzum parçalar, sığır denilen dinsel sürgün avlarında, Oğuzların ulusal totemi sayılan kutsal öküzün avlanmasından sonraki törenlerde, şölen ve toy adı verilen ziyafetlerde, zaferle biten savaş sonlarında okunurdu... Daha Fazla


Lantanitler

Periyodik cetvelin atom sayısı 57-71 olan 15 elementinin oluşturduğu seri Sırasıyla lantan, seryum, praseodim, neodim, prometyum, samaryum, evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum ve lutesyumdan oluşur... Daha Fazla


Alifatik Bileşikler

Karbon zincirleri açık olan organik bileşikler Bazılarının karbon iskeleti halkalıdır; bunlara aliçik bileşikler denir... Daha Fazla


Tarihsel Maddecilik

Marksist felsefede, iktisadî olguların toplumsal ve siyasî üstyapıyı belirlemesiyle ilgili bakış açısı Tarihsel maddecilik, maddenin tek gerçeklik olduğunu ve şeylerin diyalektik olarak geliştiğini ya da dönüştüğünü bildiren diyalektik maddeciliğin bir yorumudur... Daha Fazla


Stearik Asit

Oktadekanoik asitin [CH3(CH2)16COOH] yaygın adı Palmitik asitle birlikte hayvansal yağlarda ve daha az miktarda olmak üzere mısır, pamuk tohumu ve soya yağında trigliserit hâlinde bulunur... Daha Fazla


Yel Değirmeni

Dönen bir milin çevresine yerleştirilmiş kanatlardan oluşan bir düzenek aracılığıyla rüzgârın doğrusal hareketini dönme hareketine dönüştürerek mekanik güç elde etmede kullanılan aygıt Tahılların öğütülmesi amacıyla kullanılır... Daha Fazla